Компанія TPBS Production успішно пройшла чергове підтвердження міжнародних сертифікацій системи екологічного менеджменту на відповідність стандарту ISO 14001:2015 і системи менеджменту з охорони здоров’я та безпеки праці на відповідність стандарту ISO 45001:2018.

Основними цілями систем екологічного менеджменту та менеджменту з охорони здоров’я і безпеки праці на підприємстві є: зниження негативної дії на навколишнє середовище, зменшенню виробництва відходів та їх подальша переробка, підвищення безпеки умов праці робітників, мінімізація ризиків виробничих травм.

Процес вдосконалення корпоративного управління підприємством постійний,

кожен аспект політик та цілей має ключове значення та є основою для сталого розвитку підприємства, а дотримання світових екологічних стандартів – аткуально в сучасних умовах ведення відповідального бізнесу та сприяє підвищенню довіри до компанії.