Отриманий сертифікат підтверджує, що Компанія “TPBS” / ТОВ “ТММ-Енергобуд Менеджмент” впровадила та застосовує систему менеджменту якості відповідно до Директиви PED 2014/68/EU. Виробник отримав право нанесення маркування європейської відповідності СЕ (Conformité Européenne) 2595 на обладнання, що працює під тиском, що вказано та виготовляється у відповідності із галуззю застосування цієї системи забезпечення якості.