Компанія ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» будує взаємини зі своїми співробітниками з повагою до їх прав, розумінням їх потреб і в повній відповідності з трудовим законодавством України.

У компанії для всіх категорій персоналу встановлена ​​40 годинна робота в тиждень. Співробітникам гарантований повний соціальний пакет.

Працівникам, зайнятим на посадах зі шкідливими умовами праці, відповідно до законодавства України і на підставі проведеної атестації робочих місць, надаються пільги. Важливим пріоритетом для заводу є життя і здоров'я наших співробітників, ось чому особливе значення приділяється створенню здорових і безпечних умов праці, вживаються заходи щодо профілактики виробничого травматизму. У встановленому законодавством України порядку проводяться навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, надання першої допомоги при нещасних випадках на виробництві, проводяться інструктажі з охорони праці.

Керівництво ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» впевнене, що люди, які працюють в комфортних умовах, відчувають турботу про себе, впевнені в завтрашньому дні, готові розвиватися в професійній діяльності і досягати високих результатів, забезпечуючи сталий розвиток і конкурентоспроможність всього підприємства.

Тому поряд з соціальними гарантіями, передбаченими трудовим законодавством України, ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» розробляє власну соціальну програму, в рамках якої планується розвиток житлової програми, надання cсуд і надання матеріальної допомоги працівникам та членам їх сімей у разі виникнення непередбачених і надзвичайних обставин.

Керівництво ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» розуміє соціальну відповідальність бізнесу і прагне своєю виробничою діяльністю сприяти розвитку суспільства і держави. Головною метою соціальної активності є послідовне підвищення якості життя наших співробітників!

Антикорупційна програма.